ตลาดน้ำคลองแหใครมีโอกาสที่ไปเที่่ยว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลาดไม่ได้ที่จะต้องแวะไปเดินเล่นที่ "ตลาดน้ำคลองแห" ตลาดน้ำที่ตั้งอยู่ที่ท่าน้ำวัดคลองแห ตำบลคลองแห นอกตัวเมืองหาดใหญ่ไปเล็กน้อย สำหรับคนที่ชื่นชอบการทานอาหารพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย มุสลิม รวมทั้งผลไม้ และสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด มีให้เลือกสรรมากมาย นอกจากนี้ภายในตลาดยังมีเรือพายนับร้อยลำพายมาจอดเรียงรายให้บริการริมท่า น้ำวัดคลองแหอย่างเป็นระเบียบ และมีร้านค้าที่ริมฝั่งมากมายให้เดินเลือกชมอย่างเพลิดเพลิน การเดินทาง ตลาดน้ำคลองแหตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของตัวเมืองหาดใหญ่ จากหาดใหญ่สามารถเข้าถึงตลาดน้ำได้สองทาง ทางแรก เข้าทางถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 หรืออีกเส้นทางหนึ่ง ใช้ถนนลพบุรีราเมศวร์ (ทาง 414) และใช้เส้นทางที่จะไปสงขลา จะเห็นป้ายทางเข้าตลาดน้ำคลองแห ให้กลับรถเข้าตลาดน้ำ
ตลาดน้ำแห่งแรกในภาคใต้ที่ฟื้นฟูวิถีชีวิตริมน้ำของชาวคลองแห ผลิตผลทางการเกษตร และอาหารพื้นบ้านเป็นสินค้าหลัก จำหน่ายโดยชาวบ้านในท้องถิ่น เปิดบริการทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ระหว่าง 15.00-21.00 น. และยังมีบริการล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งคลอง และท่องเที่ยวใกล้เคียงอีกด้วย