เขาตังกวน ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 105 เมตร สามารถขึ้นลิฟท์ไปบนยอด หรือขึ้นบันได ไปได้ บนยอดเขาตังกวนสามารถชมวิวเมือง และวิวทะเลได้อย่างสวยงาม