พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคอหงส์ สำนักสงฆ์หงส์บรรพตชัยมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล  สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี

ทุกวันที่  7, 17 และ 27 เวลา 10.20 น. ของทุกเดือน จะจัดให้มีการทำบุญถวายสังฆทานซึ่งวันและเวลาดังกล่าวผู้คนจะเยอะเป็นพิเศษ